افزایش تولید فولاد خام چین در ماه اکتبر

اطلاعات اداره آمار چین در تاریخ 14 نوامبر نشان می دهد تولید فولاد خام این کشور در ماه اکتبر به 72 میلیون تن رسیده یعنی در مقایسه با اکتبر سال 2016 حدود 6 درصد افزایش نشان می دهد البته تولید روزانه در آن ماه بیش از  2 میلیون تن بوده که در مقایسه با سپتامبرسال جاری 5. 2 درصد کاهش یافته است . در نه ماه نخست سال 2017 تولید فولاد خام چین در کل به 709 میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش دارد . در ماه اکتبر چین 60 میلیون تن شمش چدن هم تولید داشته که آنهم در مقایسه با اکتبر سال قبل 2 درصد رشد نشان می دهد .

 

استیل پرایس