افزايش بهاي قراضه در تركيه

بنا به اخبار رسيده به پلنر، يك فولادساز ترك معامله اي را براي قراضه وارداتي از امريكا نهايي نموده كه طي آن 18000 تن قراضه سنگين، 15000 تن قراضه خريد و 2000 تن قراضه گريد P&S را به قيمت 312 دلار/تن سي اف آر خريداري نموده است.  اما بنا به گزارش پلنر در 9 اكتبر سبدي مشابه در اين تاريخ با مبانگين قيمت 307 دلار/تن سي اف آر معامله شده بود كه خريد امروز خبر از افزايش 5 دلاري قيمت قراضه مي دهد. در همين حال چندين كارخانه در تركيه مثل Icdas بهاي ميلگرد خود را براي ماه آتي با افزايش بين 18 تا 20 لير همراه نموده اند. اين امر نشان مي دهد كه فولادسازان ترك با توجه به شروع زمستان و كاهش عرضه قراضه آهن، اميد چنداني به كاهش بهاي اين نهاده توليد طي ماه آتي ندارند. در صورت ادامه دار بودن اين موضوع، و با توجه به سطوح پايين بهاي شمش در شرايط فعلي، بعيد نيست كه افزايش قراضه عاملي در جهت تقويت تقاضا و بهاي جهاني شمش گردد. 

 

منبع : کانال تلگرامی پلنر