كاهش واردات سنگ آهن چين در اكتبر

انجمن آهن و فولاد چین اعلام کرده در ماه اکتبر وزارت بازرگانی این کشور مجوز واردات 105 میلیون تن سنگ آهن را صادر کرده که 24 درصد در مقایسه با ماه سپتامبر کاهش یافته است . چین در نه ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 1 میلیارد تن سنگ آهن به ارزش 86 میلیارد دلار وارد کرده است .   در ماه اکتبر همچنین واردات سنگ آهن از استرالیا و برزیل به ترتیب 67 و 23 میلیون تن بوده که در قیاس با ماه سپتامبر به ترتیب 24 و 20 درصد کاهش نشان می دهند. ارزش کل واردات از استرالیا بیش از 4 میلیارد دلار و از برزیل بیش از 1 میلیارد دلار گزارش شده است . در نه ماه ابتدای سال 2017 استرالیا در کل 741 میلیون تن سنگ آهن  به ارزش 52 میلیارد دلار و برزیل 256 میلیون تن سنگ آهن  به ارزش 19 میلیارد دلار به چین صادر کرده اند.  واردات سنگ آهن چین از هند هم در ماه اکتبر بیش از 1 میلیون تن بوده که در مقایسه با ماه سپتامبر 14 درصد کاهش داشته است و میزان واردات از دیگر کشورها نیز در کل 13 میلیون تن برابر با 978 میلیون دلار اعلام شده این در حالیست که در نه ماه نخست سال جاری میلادی هند در کل 31 میلیون تن و دیگر کشورها 178 میلیون تن به چین صادرات سنگ آهن داشته اند .

 

منبع : کانال تلگرامی پلنر