محدوديت عرضه در بازار ميلگرد تركيه

طی چند روز اخیر، عرضه ميلگرد در بازار داخلي تركيه با محدوديت مواجه شده است. این در حاليست که بهاي ميلگرد داخلي به دنبال افت نرخ برابری لير در برابر دلار در هفته گذشته بر روندي صعودي قرار گرفت. خريداران ترك هم با توجه به وجود ابهامات در بازار مدت زیادی است که موجودی انبارهای خود را افزایش نداده اند. اما با فرارسيدن زمستان آنها مجبور به خريد هستند و در حال افزايش استعلام و خبرگيري از بازار نيز مي باشند. اين افزايش قيمت ميلگرد در بازار داخلی تركيه علیرغم افت بهای قراضه وارداتی با استقبال روبرو شده است.

 

منبع : كانال تلگرامي پلنر