تثبيت قيمت هاي ورق گرم در آسيا

بهاي ورق گرم در بازارهاي آسيائي امروز دوشنبه 13 نوامبر بدون تغيير ماند و خريداران و فروشندگان فعلاً منتظر هستند . قيمت هاي داخلي در چين افزايش داشته و برخي كارخانه هاي چيني را به افزايش تدريجي قيمت هاي صادراتي هم ترغيب نموده است . امروز برآوردها براي ورق گرم 3 ميليمتر گريد  SS400  در حدود  542 تا 544 دلار فوب چين و همين گريد ورق 552 تا 554 دلار سي اف آر شرق آسيا بود  و ورق گرم پنج و نيم ميليمتر گريد  Q235 نيز در بازار دلالان شانگهاي 4 هزار و 140 تا 4 هزار و 150 يوآن معادل 624 تا 626 دلار تحويل درب انبار و 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده ارزيابي شد كه نسبت به هفته قبل 65 يوآن افزايش داشته است . اغلب معاملات ورق گرم براي تحويل در ماه ژانويه در  بازار فيوچرز شانگهاي هم امروز با قيمت 4 هزار و 59 يوآن بسته شد كه آنهم در مقايسه با جمعه گذشته 48 يوآن افزايش نشان مي دهد . پيشنهادهاي ورق گرم صادراتي برخي كارخانه هاي چيني امروز براي ورق گريد  SS400  بين  550 تا 565 دلار فوب چين بود اما اين سطوح قيمت با سطوح مور نظر خريداران هنوز فاصله دارد بنابراين در اولين روز هفته توليدكنندگان چيني روز چندان خوبي نداشتند . پيشنهادهاي چيني ها براي ورق گرم گريد  SAE1006  در ويتنام هنوز 10 دلار از رقباي روس و هندي خود بالاتر است . همينك قيمت چيني ها براي اين گريد ورق 565 دلار سي اف آر ويتنام براي تحويل در ماه ژانويه است در حاليكه روس ها قيمت 554 دلار و هندي ها قيمت 558 دلار هر دو سي اف آر ويتنام را پيشنهاد مي دهند البته پيشنهادهاي هر سه كشور از هفته قبل تاكنون ثابت مانده است . قيمت مورد نظر خريداران ويتنامي براي اين گريد ورق 550 تا 555 دلار مي باشد .   

 

استيل پرايس