ارزيابي شمش صادراتي سي آي اس

ديروز جمعه 10 نوامبر ارزيابي ها براي شمش صادراتي سي آي اس 450 دلار فوب درياي سياه بود كه نسبت به روز پنجشنبه 5 دلار كاهش داشت . يك توليدكننده روس گزارش داده كه قيمت فعلي در بازار 450 دلار فوب درياي سياه است .

 

استيل پرايس