بهای قراضه عامل حفظ بهای میلگرد در ترکیه است

بهای میلگرد صادراتی ترکیه در معاملات امروز چهارشنبه 8 نوامبر  512.5 دلار/تن فوب پیشنهاد شد كه نسبت به روز سه شنبه 2.5 دلار كاهش داشت. پيش از اين برخي تجار از ثبت سفارش با قيمت 500 تا 510 دلار/تن فوب تركيه نیز خبر داده بودند، اما امروز كمترين پيشنهاد شنيده شده 520 دلار/تن فوب بود. دامنه پيشنهادات كارخانه هاي ترك هم همچنان 520 تا 525 دلار/تن فوب ازمير بود. منبعي نزديك به يك كارخانه مي گويد با وجود قيمت هاي بالاتر در بازار داخلي تولید کنندگان تمايل چنداني به صادرات با قيمت 510 دلار/تن ندارند. ترك ها عقيده دارند قيمت 510 دلار/تن فوب در روزهاي آينده تنها براي محموله هاي بزرگ قابل اعمال است. در شرايط كنوني قيمت 510 دلار/تن  از سوی فروشندگان پذيرفتني نيست اما امکان تغيير شرایط نیز دور از انتظار نمی باشد. 

 

منبع : كانال تلگرامي پلنر