ايرپس : آينده بازار محصولات طويل روشن است

انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان ميلگرد موسوم به ايرپس چشم انداز كوتاه مدت خود براي محصولات طويل را منتشر كرده و در آن  يادآور شده كه در غياب چين و فشار اين كشور بر بازارهاي بين المللي عرضه و تقاضا براي محصولات طويل همچنان متناسب باقي خواهد ماند بنابراين مي توان گفت چشم انداز اين انجمن براي بازار محصولات طويل مثبت بوده است. باوجود تضعيف بازار آمريكا و كاهش چشمگير قيمت ها در تركيه و امارات ميزان تقاضا در ديگر نقاط جهان با ثبات است و ميزان نرخ استفاده از ظرفيت جهاني در ماه سپتامبر 5. 73 درصد ثبت شده كه بالاترين نرخ در سالهاي اخير است . ايرپس اذعان كرده كه مازاد عرضه در برخي مناطق كليدي جهان با اقدامات محافظتي از سوي دولتها كنترل و  عرضه و تقاضا براي محصولات طويل در بازارهاي جهاني بالانس شده است . تنها نكته اي كه تناسب عرضه و تقاضا را به اعتقاد ايرپس زير سوال برده پيش گرفتن سياست صبر و انتظار در بين عرضه كنندگان و خريداران به دو دليل يكي در اختيار داشتن موجودي زياد و ديگري اميد به كاهش بيشتر قيمت ها عنوان شده است . البته در اين گزارش به وضعيت نهاده هاي توليد مانند الكترودهاي گرافيتي هم اشاره شده و پيش بيني شده در سال آينده هم كاهش عرضه آن ميزان توليد فولاد را محدود نمايد و همچنين تقويت تقاضا براي قراضه را هم ادامه دار پيش بيني كرده اند.   

 

استيل پرايس