چشم انداز بازار اسلب در سه ماهه چهارم

در سه ماهه چهارم به واسطه افت تقاضا ممكن است قيمت اسلب با كاهش مواجه شود. به دليل جو منفي بازار و مشخص نبودن روند قيمتهاي جهاني خريداران اسلب دنيا در هفته گذشته منتهي به 3 نوامبر اشتياق چنداني به خريدهاي نقدي از خود نشان ندادند. در روند رو به افول قيمت و تقاضاي محصولات تخت تقاضاي اسلب در تركيه،شمال آمريكا و جنوب شرق آسيا چندان مثبت ارزيابي نمي شود. در حالي كه فروشنده ها در تلاش هستند قيمتهاي خود را كاهش ندهند بازار در مناطق CIS ،آمريكا و شرق  آسيا به دليل ضعيف بودن تقاضا نفع خريداران تغيير موضع داده است.

 

منبع : استیل مارکت فولاد مبارکه