تثبيت قيمت هاي ورق گرم در آسيا

قيمت هاي ورق گرم در آسيا امروز دوشنبه 6 نوامبر ثابت گزارش مي شود دليل آنهم حفظ پيشنهادها توسط فروشندگان در چين باوجود افزايش قيمت هاي داخلي عنوان شده است . برآوردها براي ورق گرم گريدSS400  با ضخامت 3 ميليمتر 544 دلار فوب چين است البته برخي ديگر از گريدهاي ورق گرم هم 554 تا 556 دلار سي اف آر شرق آسيا ارزيابي شده است . ورق گرم گريد Q235  با ضخامت 5 و نيم ميليمتر امروز در ميان دلالان شانگهاي با قيمت 4 هزار و 70 تا 4 هزار و 90 يوآن معادل 614 تا 617 دلار تحويل درب انبار و 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده داد و ستد شد كه از روز جمعه تاكنون 50 يوآن افزايش داشته است . در بازار بورس شانگهاي هم امروز اغلب معاملات براي ورق گرم تحويل ماه ژانويه با قيمت 3 هزار و 970 يوآن بسته شد كه آنهم 147 يوآن افزايش داشت .  در ويتنام قيمت ها براي ورق گرم چين ثابت مانده زيرا آنها گزينه ورق گرم داخلي با قيمت پائين تر را هم در اختيار دارند . قيمت ورق گرم 2 ميليمتر تايوان هم 590 دلار سي اف آر كره جنوبي است . معامله اي براي 10 هزار تن ورق گرم هند تحويل در ماه دسامبر با قيمت 550 دلار و معامله ديگري براي 20 هزار تن ورق گرم چين با قيمت 555 دلار هردو سي اف آر ويتنام تحويل در ماه دسامبر هم اخيراً  گزارش شده است .   

 

استيل پرايس