ركورد شكني ایران در افزايش توليد فولاد خام جهان

برپايه جديدترين گزارش انجمن جهاني فولاد توليد فولاد خام دنيا در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي  ۵/۶ درصد افزايش داشته و به 141 ميليون و 43 هزار تن رسيده است. در اين ماه متوسط بهره وری ظرفيت كارخانه هاي فولاد در سراسر دنيا ۷۳/۵ درصد بود كه ۲/۸ درصد بيش از سپتامبر سال ۲۰۱۶ و ۰/۶ درصد بيش از ماه آگوست سال جاري است. در نه ماه ابتداي سال ۲۰۱۷ توليد فولاد خام در جهان به ۱ ميليارد و ۲۶۰ ميليون تن رسيده كه ۵/۶ درصد بيش از سال قبل مي باشد. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ توليد فولاد خام در آسيا به حجم ۹۷ ميليون و ۹۳۰ هزار تن رسيدكه افزايشي ۵/۱ درصدي دارد. از این مقدار، ۷۱ ميليون و ۸۲۰ هزار تن از آن در چين توليد شده است، ۵/۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸/۶۲ تن در ژاپن توليد شده با ۲ درصد افزايش، ۸/۲ ميليون تن توليد در هند با افزايش ۱/۹ درصدي و  ۵/۲  ميليون تن در كره جنوبي توليد شده که معادل ۲/۸ درصد افزايش كه نشان مي دهد. در ماه سپتامبر ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا جمعاً ۱۳ ميليون و ۸۷۰ هزار تن فولاد خام توليد كرده اندكه در مقايسه با سال گذشته ۲/۷ درصد رشد داشته است. توليد آلمان با ۸/۱ درصد افزايش به ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن رسيده، ايتاليا با رشد ۸/۳ درصدي ۲ ميليون و ۱۷۰ هزار تن توليد فولاد خام داشته و فرانسه با توليد ۱ ميليون و ۳۲۰ هزار تن به افزايشي ۳/۲ درصدي دست يافته است. تركيه در ماه سپتامبر با توليد ۳ ميليون تن فولاد خام ۱۳ درصد افزايش توليد را ثبت نموده و کشورمان با توليد۲ ميليون و ۲۳۰ هزار تن فولاد خام در اين ماه افزايشي ۴۰/۴ درصدي را رقم زده است که بالاترین رشد در میان کشورهای دنیا می باشد. كشورهاي سي آي اس با توليد ۸ ميليون و ۵۸۰ هزار تن فولاد خام در اين ماه ۵/۳ درصد افزايش توليد داشته اند. در اين ميان روسيه با ۶/۰۲ ميليون تن و افزايش ۵/۸ درصدي در صدر و اكراين با توليد ۱/۸۴ میلیون تني و كاهش ۰/۸ درصدي در رتبه دوم قرار دارد. توليد فولاد خام در آمريكاي شمالي در ماه سپتامبر ۹ ميليون و ۳۶۰ هزار تن بوده كه نسبت به ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ افزايشي ۶ درصدي داشته است. توليد فولاد خام در آمريكا ۶ ميليون و ۷۱۰ هزار تن و افزايش ۸/۶ درصدي و توليد فولاد خام در مكزيك ۱ ميليون و ۵۸۰ هزار تن و كاهش ۰/۸ درصدي گزارش شده اند. توليد فولاد خام در آمريكاي جنوبي نيز به ۳ ميليون و ۷۴۰ هزار تن رسيده كه از سپتامبر سال قبل تاكنون ۷/۲ درصد افزايش يافته است، برزيل با توليد ۲ ميليون و ۹۶۰ هزار تن و افزايش ۷/۶ درصدي بزرگترين توليدكننده در اين منطقه بوده است .

 

تهیه و ترجمه : کانال تلگرامی پلنر